Welkom op onze website

In periode 3 staat het thema 'Diversiteit' centraal, waarin we passend onderwijs verder gaan uitdiepen. In dit thema draait het om het gegeven dat ik verschillen tussen kinderen leer herkennen om vervolgens op zoek te gaan naar: mogelijkheden om oog te hebben voor, om te gaan met en tegemoet te komen aan de diversiteit van leerlingen binnen een groep. In het kader van passend onderwijs wordt van mij verwacht dat ik in het werken met een groep bewust aandacht hebt voor de verschillende (leer)behoeften van individuele leerlingen en dat ik in mijn onderwijsaanbod hierop weet aan te sluiten. Kinderen verschillen qua cognitieve -en sociaal-emotionele ontwikkeling. Kinderen verschillen ook in leerstijl. Ik heb kennis van de verschillende fasen van ontwikkeling, zodat ik in mijn aanpak kan aansluiten op de zone van de naaste ontwikkeling. Ik word me bewust van het effect van mijn eigen leerkrachtgedrag op het gedrag van de leerlingen. Om goed in te spelen op alle verschillende behoeften is het noodzakelijk dat ik op een systematische manier te werk ga. Ik word vaardig in het inzetten van diverse methoden en instrumenten (bijv. 1-Zorgroute, vragenlijst interactioneel leerkrachtgedrag (VIL), OP-A project, individueel handelingsplan en GIP-model)

Doelstellingen

  • Ik verwerf kennis en inzicht m.b.t. de zorgstructuur in het basisonderwijs, waaronder vormen van passend onderwijs;
  • Ik verwerf kennis en inzicht m.b.t. gedrags- en leerproblemen;
  • Ik ben in staat vormen van passend onderwijs te ontwerpen, te organiseren en uit te voeren;
  • Ik kan na overleg met de betreffend verantwoordelijken op de stageschool en ondersteunende instellingen de zorgstructuur verwoorden;
  • Ik kan verwoorden welke taak/rol de leerkracht vervult bij het verzorgen van passend onderwijs;
  • Ik kan met verschillende disciplines in het werkveld samenwerken en overleggen;
  • Ik kan de samenwerking en overlegmomenten constructief omzetten naar de eigen onderwijspraktijk.

 

Doorzoek de website

© 2012 Alle rechten voorbehouden.